Thông tin về “Luật khung về đầu tư của Ma – rốc”

07/06/2021 11:13

Sở Công Thương Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc. Luật này khái quát các quy định và ưu đãi, cũng như các yếu tố liên quan đến các dự án đầu tư tại Ma-rốc.

Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Ma-rốc, Sở Công Thương Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quan tâm tham khảo Luật khung số 18-95- Điều lệ quy định về đầu tư tại Ma-rốc. Luật này khái quát các quy định và ưu đãi, cũng như các yếu tố liên quan đến các dự án đầu tư tại Ma-rốc.

Hàng năm, Luật Ngân sách bổ sung của Ma-rốc được Nghị viện thông qua vẫn có những cập nhật quy định đầu tư trong một số lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư trong một vài lĩnh vực nhất định cũng có những quy định riêng. Tuy vậy, những cập nhật và quy định riêng đều dựa trên cơ sở Luật 18-95 về Điều lệ đầu tư này.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Sở Công Thương thông báo./.

Nguồn Bộ Công Thương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 1427593