Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

14/06/2021 15:37

Ngày 12/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương” thay thế Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương” (viết tắt là Quyết định số 1760)

Theo đó, đã giảm 07 TTHC so với Quyết định số 1760, chi tiết:

1. Cấp tỉnh: 04 TTHC, thuộc 04 lĩnh vực, cụ thể:

+ Lĩnh vực ATTP: 01 TTHC;

+ Lĩnh vực Năng lượng: 01 TTHC.

+ Lĩnh vực Hóa chất: 01 TTHC

+ Lĩnh vực Thương mại biên giới: 01 TTHC

2. Cấp huyện: 03 TTHC, cụ thể:

+ Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa: 03 TTHC

Như vậy, đến nay Tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương là 145 TTHC được chuẩn hóa và thực hiện ở 03 cấp, cụ thể:

Cấp tỉnh:    128 TTHC, tại 16 lĩnh vực;

Cấp huyện:  15 TTHC, tại 04 lĩnh vực;

Cấp xã:        02 TTHC, tại 01 lĩnh vực.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 1476

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 419
Đã truy cập: 1131507