Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19

16/07/2021 09:56

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 v/v hướng dẫn thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí an toàn và xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chơ đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh; số 4477/UBND-DL1 ngày 13/7/2021 v/v thực hiện xây dựng kế hoạch PCD Covid-19 tại các CSSXKD và cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để thống nhất và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trong việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện rà soát, xây dựng lại kế hoạch và phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn để được xem xét, phê duyệt.

2. Ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (mẫu số 1); bảng tự kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (mẫu số 7); hoàn thiện và ký các cam kết theo mẫu số 2, 3, 6.

3. Đối với các Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đơn vị ngành than, ngành điện: Ngoài thực hiện các nội dung nói trên đề nghị phối hợp với các đối tác hoàn thiện và ký ban hành các cam kết theo mẫu số 4 và 5.

(có mẫu kế hoạch và các mẫu số 1,2,3,4,5,6,7 đính kèm)

Sau khi chính quyền địa phương phê duyệt kế hoạch và phương án nói trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xây dựng, triển khai thực hiện về Sở Công Thương (theo địa chỉ: Sở Công Thương, tầng 10, trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 02033.622.350; Email: quanlythuongmaiqn@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

 

 

Phòng QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 654
Đã truy cập: 1096292