Thông báo về việc tham gia ý kiến danh mục sự nghiệp công sử dụng nhân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh tế công thương

03/11/2021 08:05

Thực hiện văn bản số 7323/UBND-TM4 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Công Thương xây dựng Dự thảo danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh tế công thương. Cụ thể như sau:

-Tên gọi: Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh tế công thương

- Nội dung: Dự thảo danh mục gồm 5 nội dung

(1) Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng hiệu quả

( 2) Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử

(3) Dịch vụ lĩnh vực khuyến công

(4) Dịch vụ lĩnh vực Xúc tiến thương mại

( 5) Dịch vụ lĩnh vực hỗ trợ  tư vấn trong  phát triển công nghiệp hỗ trợ

 ( Bản dự thảo danh mục gửi kèm theo)

Vì thời gian gấp, đề nghị các ý kiến tham gia gửi về Sở Công thương trước ngày 05 /11/2021 theo địa chỉ:

Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 10, Trụ sở Liên cơ quan số 2 ( P.Hồng Hà, Hạ Long, QN)

Hoặc gửi vào email: thanhthuysct@gmail.com

Người liên hệ:  Nguyễn Thị Thanh Thủy- Điện thoại: 0904.246678

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 432
Đã truy cập: 1101329