Sở Công Thương Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4521/QĐ-SCT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022

12/01/2022 08:34

Thực hiện Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Ngày 31/12/2021, Sở Công Thương Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4521/QĐ-SCT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Ninh. Trong đó:

1. Kiểm tra hành chính: 01 cuộc (chi tiết Biểu số 01 kèm theo);

2. Kiểm tra chuyên ngành: 28 đơn vị, gồm:

- Kiểm tra do Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì: 18 đơn vị (chi tiết Biểu số 02 kèm theo);

- Kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì: 10 đơn vị (chi tiết Biểu số 03 kèm theo);

Quyết định này giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở; các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện.

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 1101391