TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 13/5/2022

13/05/2022 21:03

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 13/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 94 xe, trong đó: 88 xe có hàng (08 xe Việt Nam, 80 xe Trung Quốc); 06 xe không hàng (xe Việt Nam); (ii) Xuất cảnh: 152 xe, trong đó: 12 xe có hàng (04 xe Việt Nam, 08 xe Trung Quốc); 140 xe không hàng (22 xe Việt Nam, 118 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4:  chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 06 xe không hàng (xe Trung Quốc); (ii) Nhập cảnh: 04 xe có hàng (xe Trung Quốc).

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 13/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 332 xe (không tăng giảm so với ngày 12/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là là 332 xe (không tăng giảm so với ngày 12/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 49 xe, tăng 01 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 283 xe, giảm 01 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận: 04 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Tính đến 18h00 ngày 13/5/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh) là 256 xe, trong đó: 158 xe xuất cảnh (12 xe có hàng; 146 xe không hàng), 98 xe nhập cảnh (06 xe có hàng, 92 xe không hàng); Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 2.040 xe, trong đó: 1.259 xe xuất cảnh (70 xe có hàng, 1.189 xe không hàng); 781 xe nhập cảnh (664 xe có hàng, 117 xe không hàng); Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 12 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 1131517