TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 15/5/2022

15/05/2022 22:17

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 15/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: không phát sinh tình hình; (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4:  chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh tình hình.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 15/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 294 xe (giảm 06 xe so với ngày 14/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 294 xe (giảm 06 xe so với ngày 14/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 26 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 268 xe, giảm 06 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận: 04 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Tính đến 18h00 ngày 15/5/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh):  0 xe (Phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần); Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là:  2.045 xe, trong đó: 1.259 xe xuất cảnh (70 xe có hàng, 1.189 xe không hàng); 786 xe nhập cảnh (669 xe có hàng, 117 xe không hàng); Lượng xe (có hàng) tăng thêm: không phát sinh.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 1131542