TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 16/5/2022

16/05/2022 21:24

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 16/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 106 xe, trong đó: 101 xe có hàng (16 xe Việt Nam, 85 xe Trung Quốc); 05 xe không hàng (02 xe Việt Nam; 03 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 138 xe, trong đó: 09 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 04 xe Trung Quốc); 129 xe không hàng (61 xe Việt Nam, 68 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 31 xe, trong đó: 31 xe  Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 04 xe, trong đó: 04 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 16/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 309 xe (tăng 15 xe so với ngày 15/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 309 xe (tăng 15 xe so với ngày 15/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 45 xe, tăng 19 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 264 xe, giảm 04 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Tính đến 18h00 ngày 16/5/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 0 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là: 2.324 xe, trong đó: 1.401 xe xuất cảnh (79 xe có hàng, 1.322 xe không hàng), 923 xe nhập cảnh (801 xe có hàng, 122 xe không hàng); Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 24 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1131556