TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 20/5/2022

20/05/2022 20:35

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 20/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 136 xe, trong đó: 118 xe có hàng (22 xe Việt Nam, 96 xe Trung Quốc); 18 xe không hàng (06 xe Việt Nam; 12 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 141 xe, trong đó: 20 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 15 xe Trung Quốc); 121 xe không hàng (37 xe Việt Nam, 84 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4:  chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 42 xe, trong đó: 42 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 19 xe, trong đó: 19 xe Trung Quốc không hàng

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 20/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 260 xe (giảm 17 xe so với ngày 19/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 260 xe (giảm 17 xe so với ngày 19/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: là 16 xe, giảm 24 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 260 xe, tăng 13 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): là 0 xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 2.324 xe, trong đó: 1.401 xe xuất cảnh (79 xe có hàng, 1.322 xe không hàng); 923 xe nhập cảnh (801 xe có hàng, 122 xe không hàng).

Lượng xe (có hàng) tăng thêm: không phát sinh.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 1183857