TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 21/5/2022

21/05/2022 21:43

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 21/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 03 xe Trung Quốc không hàng; không diễn ra hoạt động xuất cảnh; (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4:  chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không diễn ra hoạt động xuất nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 21/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 249 xe (giảm 11 xe so với ngày 20/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là là 249 xe (giảm 11 xe so với ngày 20/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 14 xe, giảm 02 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 235 xe, 25 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 0 xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay 2.324 xe, trong đó: 1.401 xe xuất cảnh (79 xe có hàng, 1.322 xe không hàng); 923 xe nhập cảnh (801 xe có hàng, 122 xe không hàng).

Lượng xe (có hàng) tăng thêm: không phát sinh.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 1502152