TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 23/5/2022

23/05/2022 20:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 23/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 146 xe, trong đó: 124 xe có hàng (21 xe Việt Nam, 103 xe Trung Quốc); 21 xe không hàng (03 xe Việt Nam; 19 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 193 xe, trong đó: 32 xe có hàng (14 xe Việt Nam, 18 xe Trung Quốc); 161 xe không hàng (53 xe Việt Nam, 108 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 26 xe, trong đó: 26 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 14 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 23/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 246 xe (tăng 01 xe so với ngày 22/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 246 xe (tăng 01 xe so với ngày 22/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 20 xe, tăng 08 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 226 xe, giảm 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 246 xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 2.262 xe.

Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 32 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 322
Đã truy cập: 1183883