TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 26/5/2022

26/05/2022 22:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 26/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân ii: (i) Nhập cảnh: 212 xe, trong đó: 192 xe có hàng (49 xe Việt Nam, 143 xe Trung Quốc); 20 xe không hàng (05 xe Việt Nam; 15 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 143 xe, trong đó: 17 xe có hàng (03 xe Việt Nam, 14 xe Trung Quốc); 126 xe không hàng (28 xe Việt Nam, 98 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4:  chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 02 xe, trong đó: 02 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 25 xe, trong đó: 25 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 26/5/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 268 xe (tăng 10 xe so với ngày 25/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 268 xe (tăng 10 xe so với ngày 25/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 50 xe, tăng 15 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 218 xe, giảm 05 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 268 xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 2.781 xe.

Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 08 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 365
Đã truy cập: 1183926