TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 28/5/2022

28/05/2022 20:43

Tình hình hoạt động tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh (tính đến 18h00’ ngày 28/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 224 xe, trong đó: 211 xe có hàng (37 xe Việt Nam, 174 xe Trung Quốc); 13 xe không hàng (03 xe Việt Nam; 10 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 187 xe, trong đó: 19 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 14 xe Trung Quốc); 168 xe không hàng (29 xe Việt Nam, 139 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: chưa thông quan hàng hóa.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 43 xe, trong đó: 43 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 20 xe, trong đó: 20 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 289 xe (không tăng giảm so với ngày 27/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 289 xe (không tăng giảm so với ngày 27/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 71 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 218 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 289 xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 2.988 xe.

Lượng xe (có hàng) tăng thêm: không phát sinh.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 271
Đã truy cập: 1183832