Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

06/06/2022 11:03

Ngày 01/6/2022, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư 09/2022/TT-BCT có nội dung chính như sau:

(i) Thay thế Quy tắc cụ thể mặt hàng theo HS 2012 (Phụ lục II) tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2015/TT-BCT bằng Phụ lục Quy tắc cụ thể mặt hàng theo HS 2017.

(ii) Sửa đổi tiêu chí xuất xứ hàng hóa tương ứng đối với một số mặt hàng dệt may thuộc các Nhóm 61.01 - 61.17, 62.01 - 62.12 và 62.15 - 62.17.

Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Sở Công Thương Quảng Ninh xin đăng tải Thông tư số 09/2022/TT-BCT tại đây./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1175
Đã truy cập: 1176662