TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 31/5/2022

31/05/2022 20:11

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 31/5/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 182 xe, trong đó: 172 xe có hàng (29 xe Việt Nam, 143 xe Trung Quốc); 10 xe không hàng (10 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 193 xe, trong đó: 26 xe có hàng (12 xe Việt Nam, 14 xe Trung Quốc); 167 xe không hàng (20 xe Việt Nam, 147 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 15 xe, trong đó: 15xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: trong đó 92 xe (77 xe Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng).

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 40 xe trong đó 40 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 14 xe trong đó 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 269 xe (tăng 29 xe so với ngày 30/5/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là là 269 xe (tăng 29 xe so với ngày 30/5/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 45 xe, tăng 22 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 224 xe, tăng 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh) tính đến 18h00’ ngày 31/5/2022 là 269xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 3.651 xe. Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 47 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 272
Đã truy cập: 1183833