TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 02/6/2022

02/06/2022 21:38

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 02/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 96 xe, trong đó: 90 xe có hàng (29 xe Việt Nam, 61 xe Trung Quốc); 01 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 44 xe, trong đó: 03 xe Trung Quốc có hàng; 41 xe không hàng (10 xe Việt Nam, 31 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 50 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe không hàng (01 xe Việt Nam, 05 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 50 xe Trung Quốc có hàng, 56 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 23 xe trong đó 3 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 27 xe trong đó 27 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 02/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 258 xe (tăng 25 xe so với ngày 01/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 258 xe (tăng 25 xe so với ngày 01/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 27 xe, giảm 18 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 231 xe, tăng 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 258 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 3.992 xe. Lượng xe (có hàng): tăng thêm 17 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 299
Đã truy cập: 1183860