TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 03/6/2022

03/06/2022 21:47

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 03/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 110 xe, trong đó:  110 xe có hàng (18 xe Việt Nam, 92 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 70 xe, trong đó: 07 xe có hàng (05 xe Việt Nam; 02 xe Trung Quốc); 63 xe không hàng (04 xe Việt Nam, 59 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 49 xe, trong đó: 48 xe Trung Quốc có hàng; 01 xe Việt Nam không hàng; (ii) Xuất cảnh: 99 xe, trong đó: 50 xeTrung Quốc có hàng, 49 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 13 xe trong đó 13 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 33 xe trong đó 33 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 03/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 277 xe (tăng 19 xe so với ngày 02/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 277 xe (tăng 19 xe so với ngày 02/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: là 37 xe, tăng 10 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 240 xe, tăng 09 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 277xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 4.194xe. Lượng xe (có hàng): tăng 01 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 308
Đã truy cập: 1183869