TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 04/6/2022

04/06/2022 20:09

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 04/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 78 xe, trong đó: 78 xe có hàng (31 xe Việt Nam, 47 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 80 xe, trong đó: 06 xe Việt Nam có hàng; 74 xe không hàng (10 xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 59 xe, trong đó: 53 xe Trung Quốc có hàng; 06 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 86 xe, trong đó: 46 xeTrung Quốc có hàng, 40 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 49 xe trong đó 49 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 04/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 271 xe (giảm 06 xe so với ngày 03/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 271 xe (giảm 06 xe so với ngày 03/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 31 xe, giảm 06 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 240 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 271xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 4.360xe. Lượng xe (có hàng): giảm 45 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 1183880