TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 05/6/2022

05/06/2022 22:41

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 05/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân I, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 72 xe, trong đó: 72 xe có hàng (10 xe Việt Nam, 62 xe Trung Quốc; (ii) Xuất cảnh: 80 xe, trong đó: 06 xe có hàng (04 xe Việt Nam, 02 xe Trung Quốc); 74 xe không hàng (12 xe Việt Nam, 62 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 50 xe, trong đó: 50 xe Trung quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 86 xe, trong đó: 46 xeTrung Quốc có hàng, 40 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 42 xe trong đó 42 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 05/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 265 xe (giảm 06 xe so với ngày 04/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 265 xe (giảm 06 xe so với ngày 04/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 28 xe, giảm 03 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 237 xe, giảm 03 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 265xe. Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 4.587 xe. Lượng xe (có hàng): giảm 06 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 323
Đã truy cập: 1183884