TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 06/6/2022

06/06/2022 20:20

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 06/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 167 xe, trong đó: 123 xe có hàng (20 xe Việt Nam, 103 xe Trung Quốc), 44 xe không hàng (21 xe Việt Nam, 23 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 149 xe, trong đó: 14 xe có hàng (11 xe Việt Nam, 03 xe Trung Quốc); 135 xe không hàng (19 xe Việt Nam, 116 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 58 xe, trong đó: 50 xe Trung quốc có hàng, 08 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 96 xe, trong đó: 49 xe Trung Quốc có hàng, 47 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 18 xe trong đó 18 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Nhập cảnh: 22 xe trong đó 22 xe Trung Quốc có hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 06/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 280 xe (tăng 15 xe so với ngày 05/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 280 xe (tăng 15 xe so với ngày 05/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 43 xe, tăng xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 237 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 280xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 4.841 xe. Lượng xe (có hàng): tăng 81 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, doanh nghiệp quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1213
Đã truy cập: 1176700