TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 07/6/2022

07/06/2022 21:26

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 07/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 219 xe, trong đó: 206 xe có hàng (49 xe Việt Nam, 157 xe Trung Quốc), 13 xe không hàng (09 xe Việt Nam, 04 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 144 xe, trong đó: 43 xe có hàng (13 xe Việt Nam, 30 xe Trung Quốc); 101 xe không hàng (21 xe Việt Nam, 80 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 93 xe, trong đó: 35 xe Trung quốc có hàng, 58 xe không hàng (13 xe Việt Nam, 45 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 45 xe, trong đó: 30 xe có hàng (14 xe Việt Nam, 16 xe Trung Quốc), 15 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 19 xe trong đó 19 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Nhập cảnh: 45 xe trong đó 45 xe Trung Quốc có hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 07/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 274 xe (giảm 06 xe so với ngày 06/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 274 xe (giảm 06 xe so với ngày 06/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 61 xe, tăng 18 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 213 xe, giảm 24 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 274xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là 5.035 xe. Lượng xe (có hàng): tăng 101 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 1504448