TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 08/6/2022

08/06/2022 20:23

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 08/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 233 xe, trong đó: 201 xe có hàng (37 xe Việt Nam, 164 xe Trung Quốc), 32 xe không hàng (05 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 156 xe, trong đó: 09 xe có hàng (03 xe Việt Nam, 06 xe Trung Quốc); 147 xe không hàng (20 xe Việt Nam, 127 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 148 xe, trong đó:78 xe Trung quốc có hàng, 70 xe không hàng (16 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 123 xe, trong đó: 83 xe có hàng (28 xe Việt Nam, 55 xe Trung Quốc), 40 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 28 xe trong đó 28 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Nhập cảnh: 24 xe trong đó 24 xe Trung Quốc có hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 288 xe (tăng 14 xe so với ngày 07/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 288 xe (tăng 14 xe so với ngày 07/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 75 xe, tăng 14 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 213 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 255xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 5.342 xe. Lượng xe (có hàng): tăng 36 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1168
Đã truy cập: 1176655