TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 09/6/2022

09/06/2022 20:31

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 09/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 212 xe, trong đó: 212 xe có hàng (45 xe Việt Nam, 167 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 166 xe, trong đó: 35 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 28 xe Trung Quốc); 131 xe không hàng (13 xe Việt Nam, 118 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 192 xe, trong đó: 117 xe Trung quốc có hàng, 75 xe không hàng (12 xe Việt Nam, 63 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 150 xe, trong đó: 95 xe có hàng (22 xe Việt Nam, 73 xe Trung Quốc), 55 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Xuất cảnh: 25 xe trong đó 25 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Nhập cảnh: 27 xe trong đó 27 xe Trung Quốc có hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 346 xe (tăng 158 xe so với ngày 08/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 346 xe (tăng 58 xe so với ngày 08/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 123 xe, tăng 48 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 223 xe, tăng 10 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 346xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 5.683 xe; Lượng xe (có hàng) tăng thêm: 91 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 1183885