TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 13/6/2022

13/06/2022 20:03

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 13/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 159 xe, trong đó: 127 xe có hàng (22 xe Việt Nam, 105 xe Trung Quốc), 32 xe không hàng (11 xe Việt Nam, 21 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 130 xe, trong đó: 35 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 28 xe Trung Quốc); 95 xe không hàng (15 xe Việt Nam, 80 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 149 xe, trong đó: 77 xe Trung quốc có hàng, 72 xe không hàng (18 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 143 xe, trong đó: 110 xe có hàng (26 xe Việt Nam, 84 xe Trung Quốc), 33 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 34 xe trong đó 34 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 18 xe trong đó 18 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 324 xe (giảm 09 xe so với ngày 12/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 324 xe (giảm 09 xe so với ngày 12/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 58 xe, giảm 26 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 266xe, tăng 17 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 324xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 6.825 xe. Lượng xe (có hàng): tăng 94 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 833
Đã truy cập: 1226842