TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 15/6/2022

15/06/2022 20:14

Ngày 15/6/2022, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã hội đàm trao đổi và đưa ra thống nhất ngày 17/6/2022 sẽ khôi phục thông quan cửa khẩu Ka Long/bến biên mậu Đông Hưng (trước mắt thông quan hàng bột sắn) và khôi phục thông quan hàng hoá chuỗi lạnh tại cửa khẩu Bắc Luân II và lối mở Km3+4.

Sở Công Thương thông tin về tình hình thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh ngày 15/6/2022 như sau:

- Tại Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 141 xe, trong đó: 117 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 110 xe Trung Quốc), 24 xe không hàng (06 xe Việt Nam, 18 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 114 xe, trong đó: 34 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); 80 xe không hàng (17 xe Việt Nam, 63 xe Trung Quốc; (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 121 xe, trong đó: 36 xe Trung quốc có hàng, 85 xe không hàng (24 xe Việt Nam, 61 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 199 xe, trong đó: 89 xe có hàng (25xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc), 110 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 24 xe trong đó 24 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 20 xe trong đó 20 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 294 xe (giảm 23 xe so với ngày 14/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan: 294 xe (giảm 23 xe so với ngày 14/6/2022);

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 41 xe, giảm 10 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 253 xe, giảm 13 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh) tính đến 18h00’ ngày 15/6/2022 là 294xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 7.443 xe. Lượng xe (có hàng): giảm 81 xe./.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 1183928