TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 16/6/2022

16/06/2022 21:22

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 16/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 130 xe, trong đó: 105 xe có hàng (14 xe Việt Nam, 91 xe Trung Quốc), 25 xe không hàng (03 xe Việt Nam, 22 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 111 xe, trong đó: 39 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 34 xe Trung Quốc); 72 xe không hàng (18 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 142 xe, trong đó: 57 xe Trung quốc có hàng, 85 xe không hàng (21 xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 198 xe, trong đó: 121 xe có hàng (29 xe Việt Nam, 92 xe Trung Quốc), 77 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 30 xe trong đó 30 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 22 xe trong đó 22 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 327 xe (tăng 33 xe so với ngày 15/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan: 327 xe (tăng 33 xe so với ngày 15/6/2022);

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 58 xe, tăng 17 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 269 xe, tăng 16 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh) tính đến 18h00’ ngày 16/6/2022 là 327xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 7.774 xe. Lượng xe (có hàng): tăng 52 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1031
Đã truy cập: 1224447