Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm việc theo hợp đồng lao động.

20/06/2022 16:27

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CP; quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

      Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó:

(1) Quy định mức tiền lương tối thiểu tháng và mức tiền lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đ.vi: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đ.vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

 

(2) Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Vùng I: Thành phố Hạ Long;

- Vùng II: các thị xã, thành phố; Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Cẩm Phả và Móng Cái;

- Vùng III: các huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà;

- Vùng IV: các huyện còn lại gồm: Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô.

(3) Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Công thương đề nghị: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Đông Bắc; các doanh nghiệp thuộc phải chức năng quản lý của Sở Công thương triển khai; đồng thời chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền tới các đơn vị thành viên trong phạm vi quản lý biết, thực hiện; trong đó, cần tập trung: (1) rà soát lại thang lương, bảng lương để sửa đổi, bổ sung (nếu có) đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP nêu trên; (2) thực hiện đầy đủ tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

     Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 399
Đã truy cập: 1286372