TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 18/6/2022

18/06/2022 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 18/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 125 xe, trong đó: 114 xe có hàng (12 xe Việt Nam, 102 xe Trung Quốc), 11 xe không hàng (04 xe Việt Nam, 07 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 114 xe, trong đó: 31 xe có hàng (04 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); 83 xe không hàng (17 xe Việt Nam, 66 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 164 xe, trong đó: 85 xe Trung quốc có hàng, 79 xe không hàng (25 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 137 xe, trong đó: 118 xe có hàng (45 xe Việt Nam, 73 xe Trung Quốc), 19 xe Trung Quốc không hàng; (3) Cửa khẩu Ka Long: 03 đò xuất cảnh chở 120 tấn bột sắn xuất khẩu.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 0 xe; (ii) Xuất cảnh: 16 xe trong đó 16 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 360 xe (tăng 49 xe so với ngày 17/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan: 360 xe (tăng 49 xe so với ngày 17/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 68 xe, tăng 07 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 292 xe, tăng 42 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 360xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 8.348 xe. Lượng xe (có hàng: giảm 81 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 911
Đã truy cập: 1176398