TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 20/6/2022

20/06/2022 21:03

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 20/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 165 xe, trong đó: 150 xe có hàng (26 xe Việt Nam, 124 xe Trung Quốc), 15 xe không hàng (03 xe Việt Nam, 12 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 165 xe, trong đó: 25 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 20 xe Trung Quốc); 138 xe không hàng (20 xe Việt Nam, 118 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 140 xe, trong đó: 35 xe Trung quốc có hàng, 105 xe không hàng (37 xe Việt Nam, 68 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 161 xe, trong đó: 134 xe có hàng (66 xe Việt Nam, 68 xe Trung Quốc), 27 xe Trung Quốc không hàng; (3) Cửa khẩu Ka Long: 0 đò xuất cảnh chở 0 tấn bột sắn xuất khẩu, 0 đò nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 06 xe trong đó 06 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 19 xe trong đó 19 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Thực hiện việc test nhanh cho người ra vào khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Tính đến 16h00’ ngày 20/6/2022 đã xét nghiệm nhanh đối với 856 trường hợp (576 trường hợp tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, 272 trường hợp tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, 08 trường hợp tại cửa khẩu Ka Long), trong đó 01/856 trường hợp dương tính virut Sars-CoV-2 khi lấy mẫu tại Lối mở Km3+4 Hải Yên; tổng số 101 phương tiện vận chuyển  hàng hoá XNK được lấy mẫu xét nghiệm PCR (09 xe Hoa quả; 44 xe Cá,tôm đông lạnh; 48 xe hàng khô).

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 1800’h ngày 19/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 322 xe (giảm 10 xe so với ngày 19/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 322 xe (giảm 10 xe so với ngày 19/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 47 xe, tăng 02 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 275 xe, giảm 12 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 322xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 8.952 xe. Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 43 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 456
Đã truy cập: 1296589