TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 22/6/2022

22/06/2022 21:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 22/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 112 xe, trong đó: 103 xe có hàng (27 xe Việt Nam, 76 xe Trung Quốc), 09 xe không hàng (02 xe Việt Nam, 07 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 133 xe, trong đó: 24 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 17 xe Trung Quốc); 109 xe không hàng (21 xe Việt Nam, 88 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 183 xe, trong đó: 43 xe Trung quốc có hàng, 140 xe không hàng (67 xe Việt Nam, 73 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 189 xe, trong đó: 134 xe có hàng (45 xe Việt Nam, 89 xe Trung Quốc), 55 xe Trung Quốc không hàng; (3) Cửa khẩu Ka Long: 0 đò xuất cảnh chở 0 tấn bột sắn xuất khẩu, 0 đò nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 26 xe trong đó 26 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 20 xe trong đó 20 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Công tác xét nghiệm Covid-19 cho người ra vào khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên:

Tính đến 16h00’ ngày 22/6/2022 đã xét nghiệm nhanh đối với 961 trường hợp (700 trường hợp tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, 252 trường hợp tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, 09 trường hợp tại cửa khẩu Ka Long), trong đó 961/961 trường hợp đều cho kết quả âm tính với virut Sars-CoV-2; tổng số 96 phương tiện vận chuyển hàng hoá XNK được lấy mẫu xét nghiệm PCR (22 xe Hoa quả; 30 xe Cá, tôm đông lạnh; 44 xe hàng khô) đều âm tính với virus Sars-CoV-2.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 22/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 352 xe (tăng 21 xe so với ngày 21/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 353 xe (tăng 21 xe so với ngày 21/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 54 xe, tăng 04 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 299 xe, tăng 17 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 353xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 9.616 xe. Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm đến 18h00’ ngày 22/6/2022: giảm 63 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 1297952