TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 24/6/2022

24/06/2022 20:02

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 24/6/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái): (1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 177 xe, trong đó: 153 xe có hàng (32 xe Việt Nam, 121 xe Trung Quốc), 24 xe không hàng (02 xe Việt Nam, 22 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 172 xe, trong đó: 51 xe có hàng (18 xe Việt Nam, 33 xe Trung Quốc); 121 xe không hàng 19 xe Việt Nam, 102 xe Trung Quốc); (2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 165 xe, trong đó: 66 xe Trung quốc có hàng, 99 xe không hàng (22 xe Việt Nam, 77 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 159 xe, trong đó: 119 xe có hàng (48 xe Việt Nam, 71 xe Trung Quốc), 40 xe Trung Quốc không hàng; (3) Cửa khẩu Ka Long: 0 đò xuất cảnh chở 0 tấn bột sắn xuất khẩu, 0 đò nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 25 xe trong đó 25 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 21 xe trong đó 21 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Công tác xét nghiệm Covid-19 cho người ra vào khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên:

Tính đến 16h00’ ngày 24/6/2022 đã xét nghiệm nhanh đối với 880 trường hợp (655 trường hợp tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, 222 trường hợp tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, 03 trường hợp tại cửa khẩu Ka Long), trong đó 01/880 trường hợp dương tính virut Sars-CoV-2 khi lấy mẫu tại Lối mở Km3+4 Hải Yên; tổng số 107 phương tiện vận chuyển hàng hoá XNK được lấy mẫu xét nghiệm PCR (25 xe Hoa quả; 33 xe Cá, tôm đông lạnh; 49 xe hàng khô) đều âm tính với virus Sars-CoV-2.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 24/6/2022:

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 456 xe (tăng 87 xe so với ngày 23/6/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan: 456 xe (tăng 87 xe so với ngày 23/6/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 47 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4:409 xe, tăng 87 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 456 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 10.257 xe. Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm đến 18h00’ ngày 24/6/2022: tăng 49 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 231
Đã truy cập: 1297975