TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 05/8/2022

05/08/2022 18:20

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 05/8/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 167 xe, trong đó: 154 xe có hàng (58 xe Việt Nam, 96 xe Trung Quốc), 13 xe không hàng (05 xe Việt Nam, 08 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 248 xe, trong đó: 44 xe có hàng (06 xe Việt Nam, 38 xe Trung Quốc) ; 204 xe không hàng (49 xe Việt Nam, 155 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 133 xe, trong đó: 133 xe không hàng (65 xe Việt Nam, 68 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 167 xe, trong đó: 162 xe có hàng (68 xe Việt Nam, 94 xe Trung Quốc), 05 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò xuất nhập cảnh trong ngày.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: 08 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa thông quan hàng hóa.

 

Công tác xét nghiệm Covid-19 cho người và phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên

Tính đến 16h00’ ngày 05/8/2022 đã xét nghiệm nhanh đối với 858 trường hợp (687 tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, 171 tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II) trong đó 02 trường hợp có kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II; tổng số 62 phương tiện vận chuyển hàng hoá XNK được lấy mẫu xét nghiệm PCR (10 xe Hoa quả; 27 xe Cá, tôm đông lạnh; 23 xe hàng khô) đều âm tính với virus Sars-CoV-2.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 05/8/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 234 xe (tăng 11 xe so với ngày 04/8/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 234 xe (tăng 11 xe so với ngày 04/8/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 19 xe, tăng 10 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 215 xe, tăng 01 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Tính đến 18h00’ ngày 05/8/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 234xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 26.264 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 37 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phuowg, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 1503924