Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

17/08/2022 13:25

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thực hiện toàn bộ từ ngày 01/01/2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022 và quy định pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 9175/TNMT-BVMT ngày 31/12/2021 về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, văn bản số 532/TNMT-BVMT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường mới được ban hành (Nghị định số 08, Thông tư số 02)”, văn bản số 3162/TNMT-BVMT ngày 14/6/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung chính về giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT thông tin đến UBND các địa phương, các chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp theo quy định pháp luật (trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp) góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (Uỷ ban nhân dân cấp huyện), Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong trong cụm công nghiệp thực hiện các quy định như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy định tại Khoản 5, Điều 52, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 52, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 48, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện các quy định bảo vệ môi trường cụm công nghiệp quy định tại Điều 52, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 48, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc thực hiện./.

(Nội dung các quy định pháp luật nêu trên được đính kèm theo)

QLCN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 1335809