TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 07/11/2022.

07/11/2022 21:29

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 07/11/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 306 xe, trong đó: 279 xe có hàng (28 xe Việt Nam, 251 xe Trung Quốc), 27 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 271 xe, trong đó: 29 xe có hàng (07 xe Việt Nam, 22 xe Trung Quốc); 242 xe không hàng (60 xe Việt Nam, 182 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: không có phương tiện xuất nhập cảnh do tạm dừng thông quan hàng hóa để sửa chữa, nâng cấp Cầu phao.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 10 xe Trung Quốc có hàn; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 07/11/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 234 xe (tăng 53 xe so với ngày 06/11/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 234 xe (tăng 53 xe so với ngày 06/11/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 57 xe, tăng 52 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 177 xe, tăng 01 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

-  Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu:không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 07/11/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 234 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 88.065 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 318 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 1559702