Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty cổ phần đầu tư Sinh Thái Đại Dương

25/11/2022 15:27

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi hoàn thành việc đăng ký theo quy định. Mua bán căn hộ chung cư là một trong những lĩnh vực phải đăng ký theo các quy định này.         

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Công ty cổ phần đầu tư Sinh Thái Đại Dương áp dụng cho loại hàng hoá/dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư. Sở Công Thương  chấp nhận Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Công ty cổ phần đầu tư Sinh Thái Đại Dương (được đăng tải đính kèm).

Sở Công Thương Quảng Ninh khuyến cáo người tiêu dùng trước khi tiến hành ký kết các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần:

Thứ nhất, kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ đăng ký của Chủ đầu tư tại Sở Công Thương nơi đặt dự án.

Thứ hai,So sánh mẫu hợp đồng được Sở Công Thương thông qua với mẫu hợp đồng do Công ty cung cấp.

Thứ ba, Nghiên cứu kỹ các nội dung được Công ty chú thích và Sở Công Thương khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được thông qua.

Trường hợp có thông tin liên quan cần được hướng dẫn, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Ninh, SĐT: 020 33 622350.

QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 1504400