Thông báo kết quả phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá

27/12/2022 09:44

Thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá, Quyết định số 2449/QĐ-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung và phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của niên vụ 2021-2022, Quyết định số 2501/QĐ-BCT ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá. 

Theo đó, vào hồi 09h00’ ngày 26 tháng 12 năm 2022 (Thứ Hai), tại Trụ sở Bộ Công Thương (số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội đồng Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá đã tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá, tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao là 125.000 tấn (mã HS 17.01), trong đó có 100.000 tấn đường thô và 25.000 tấn đường tinh luyện.

Kết quả của Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá như sau:

I. Kết quả phân giao đường thô

05 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô bổ sung của niên vụ 2021-2022 phân giao theo phương thức đấu giá có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ; có 05 thương nhân được phân giao, cụ thể:

  1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn.
  2. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn.
  3. Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa: 20.000 tấn
  4. Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa: 20.000 tấn
  5. Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn

Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 phân giao theo phương thức đấu giá và kết quả phân giao chi tiết tại đây

II. Kết quả phân giao đường tinh luyện

02 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện bổ sung của niên vụ 2021-2022 phân giao theo phương thức đấu giá có hồ sơ và Phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ; có 02 thương nhân được phân giao, cụ thể:

  1. Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam: 20.000 tấn
  2. Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam: 5.000 tấn

Bảng tổng hợp giá đăng ký của các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 phân giao theo phương thức đấu giá và kết quả phân giao chi tiết tại đây, Sở Công Thương Quảng Ninh đăng tải để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK (Cục Xuất nhập khẩu)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16
Đã truy cập: 1655961