TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 26/12/2022

26/12/2022 19:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 26/12/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 181 xe, trong đó: 163 xe có hàng (53 xe Việt Nam, 110 xe Trung Quốc), 18 xe không hàng (04 xe Việt Nam, 14 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 181 xe, trong đó: 31 xe có hàng (13 xe Việt Nam, 18 xe Trung Quốc); 150 xe không hàng (47 xe Việt Nam, 103 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 203 xe, trong đó: 96 xe Trung Quốc có hàng, 107 xe không hàng (96 xe Việt Nam, 11 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 150 xe, trong đó: 77 xe có hàng (56 xe Việt Nam, 21 xe Trung Quốc); 73 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 03 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 08 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 05 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 05 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 26/12/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: 196 xe (giảm 79 xe so với ngày 25/12/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 196 xe (giảm 79 xe so với ngày 25/12/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 22 xe, tăng 15 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 174 xe, giảm 94 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 26/12/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 196 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 111.365 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 167 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 1655975