Sở Công Thương Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-SCT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

18/01/2023 13:57

Thực hiện Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ngày 13/01/2023, Sở Công Thương Quảng Ninh ban hành Quyết định số 129/QĐ-SCT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Ninh. Trong đó:

1. Kiểm tra hành chính: 01 cuộc (chi tiết Biểu số 01 kèm theo);

2. Kiểm tra chuyên ngành: 38 đơn vị, gồm:

- Kiểm tra do Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì: 22 đơn vị (chi tiết Biểu số 02 kèm theo);

- Kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì: 13 đơn vị (chi tiết Biểu số 03a kèm theo);

- Kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương Quảng Ninh phối hợp: 03 đơn vị (chi tiết Biểu số 03b kèm theo)

Quyết định này giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở; các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 1503283