TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 28/12/2022

28/12/2022 17:02

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 28/12/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 216 xe, trong đó: 196 xe có hàng (38 xe Việt Nam, 158 xe Trung Quốc), 20 xe không hàng (10 xe Việt Nam, 10 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 196 xe, trong đó: 20 xe có hàng (09 xe Việt Nam, 11 xe Trung Quốc); 176 xe không hàng (38 xe Việt Nam, 138 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 148 xe, trong đó: 49 xe Trung Quốc có hàng, 99 xe không hàng (68 xe Việt Nam, 31 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 136 xe, trong đó: 76 xe có hàng (48 xe Việt Nam, 28 xe Trung Quốc); 60 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 17 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 30 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 28/12/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 197 xe (không tăng giảm so với ngày 27/12/2022); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 197 xe (tăng 01 xe so với ngày 27/12/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 24 xe, giảm 07 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 173 xe, tăng 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 28/12/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 197 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 112.809 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 40 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 1656001