TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 30/12/2022

30/12/2022 20:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 30/12/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: Nhập cảnh: 173 xe, trong đó: 152 xe có hàng (59 xe Việt Nam, 93 xe Trung Quốc), 21 xe không hàng (06 xe Việt Nam, 15 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 141 xe, trong đó: 22 xe có hàng (05 xe Việt Nam, 17 xe Trung Quốc); 119 xe không hàng (40 xe Việt Nam, 79 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 202 xe, trong đó: 71 xe Trung Quốc có hàng, 131 xe không hàng (72 xe Việt Nam, 59 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 169 xe, trong đó: 114 xe có hàng (53 xe Việt Nam, 61 xe Trung Quốc); 55 xe Trung Quốc không hàng. (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 01 xe Trung Quốc có hàng; (ii) Xuất cảnh: 02 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 30/12/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 229 xe (tăng 04 xe so với ngày 29/12/2022); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 229 xe (tăng 04 xe so với ngày 29/12/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 46 xe, tăng 02 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 183 xe, tăng 02 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 30/12/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 229 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay: 114.236 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 08 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 1655962