TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 31/12/2022

31/12/2022 19:50

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 31/12/2022)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 11 xe, trong đó: 06 xe có hàng (01 xe Việt Nam, 05 xe Trung Quốc), 05 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 10 xe, trong đó: 08 xe Trung Quốc có hàng; 02 xe Trung Quốc không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 216 xe, trong đó: 94 xe Trung Quốc có hàng, 122 xe không hàng (57 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 187 xe, trong đó: 120 xe có hàng (46 xe Việt Nam, 74 xe Trung Quốc); 67 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: không phát sinh; (ii) Xuất cảnh: không phát sinh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 31/12/2022

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 200 xe (giảm 29 xe so với ngày 30/12/2022); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 200 xe (giảm 29 xe so với ngày 30/12/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 38 xe, giảm 08 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 162 xe, giảm 21 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 31/12/2022: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): là 200 xe; Lũy kế từ ngày 26/4/2022 đến nay là: 114.660 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 132 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 1655969