TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 15/02/2023

15/02/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 15/02/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 137 xe, trong đó: 118 xe có hàng (64 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc), 19 xe không hàng (18 xe Việt Nam, 01 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 132 xe, trong đó: 22 xe có hàng (21 xe Việt Nam, 01 xe Trung Quốc); 110 xe không hàng (59 xe Việt Nam, 51 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 285 xe, trong đó: 132 xe Trung Quốc có hàng, 153 xe không hàng (66 xe Việt Nam, 87 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 263 xe, trong đó: 160 xe có hàng (75 xe Việt Nam, 85 xe Trung Quốc); 103 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 36 xe, trong đó: 17 xe Trung Quốc có hàng, 19 xe Việt Nam không hàng; (ii) Xuất cảnh: 36 xe, trong đó: 19 xe Việt Nam có hàng, 17 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 25 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 25 xe Trung Quốc có hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00’ ngày 15/02/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 137 xe (tăng 30 xe so với ngày 14/02/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là là 137 xe (tăng 30 xe so với ngày 14/02/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 15 xe, tăng 14;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 132 xe, tăng 16 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00’ ngày 15/02/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 137 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023: 21.830 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 32 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 52
Đã truy cập: 1653293