TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 17/4/2023

17/04/2023 22:40

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 17/4/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 243 xe, trong đó: 191 xe có hàng (69 xe Việt Nam, 122 xe Trung Quốc), 52 xe không hàng (41 xe Việt Nam, 11 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 243 xe, trong đó: 47 xe có hàng (35 xe Việt Nam, 12 xe Trung Quốc); 196 xe không hàng (99 xe Việt Nam, 97 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 147 xe, trong đó: 0 xe Trung Quốc có hàng, 147 xe không hàng (81 xe Việt Nam, 66 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 164 xe, trong đó: 158 xe có hàng (81 xe Việt Nam, 77 xe Trung Quốc), 06 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 65 xe, trong đó: 12 Trung Quốc có hàng, 53 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 65 xe, trong đó: 53 Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 17/4/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 92 xe (tăng 09 xe so với ngày 16/4/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 91 xe (tăng 08 xe so với ngày 16/4/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 08 xe, tăng 04 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 83 xe, tăng 04 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe, tăng 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 17/4/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 92 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 71.348 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 297 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 1503322