TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 18/4/2023

18/04/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 18/4/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 215 xe, trong đó: 162 xe có hàng (72 xe Việt Nam, 90 xe Trung Quốc), 53 xe không hàng (40 xe Việt Nam, 13 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 211 xe, trong đó: 63 xe có hàng (47 xe Việt Nam, 16 xe Trung Quốc); 148 xe không hàng (52 xe Việt Nam, 96 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 158 xe, trong đó: 0 xe Trung Quốc có hàng, 158 xe không hàng (79 xe Việt Nam, 79 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 153 xe, trong đó: 150 xe có hàng (80 xe Việt Nam, 70 xe Trung Quốc), 03 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 36 xe, trong đó: 04 Trung Quốc có hàng, 32 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 36 xe, trong đó: 32 Trung Quốc có hàng, 04 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 149 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 36 xe, trong đó: 149 xe Trung Quốc có hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 18/4/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 105 xe (tăng 13 xe so với ngày 17/4/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 104 xe (tăng 13 xe so với ngày 17/4/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 24 xe, tăng 16 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 80 xe, giảm 03 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe, không tăng giảm.

Tính đến 18h00 ngày 18/4/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 105 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 72.455 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 263 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 1503325