TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 21/4/2023

21/04/2023 18:09

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 21/4/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 42 xe, trong đó: 32 xe có hàng (03 xe Việt Nam, 29 xe Trung Quốc), 10 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 41 xe, trong đó: 39 xe có hàng (29 xe Việt Nam, 10 xe Trung Quốc); 02 xe  Trung Quốc không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 167 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 167 xe không hàng (89 xe Việt Nam, 78 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 153 xe, trong đó: 153 xe có hàng (69 xe Việt Nam, 84 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 0 xe; (ii) Xuất cảnh: 0 xe.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 0 xe; (ii) Xuất cảnh: 0 xe.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 21/4/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 123 xe (tăng 22 xe so với ngày 20/4/2023), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 123 xe (tăng 22 xe so với ngày 20/4/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 24 xe, giảm 05 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 99 xe, tăng 22 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 21/4/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 123 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 74.889 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 227 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 1503275