TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 22/4/2023

22/04/2023 18:09

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 22/4/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 150 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 150 xe không hàng (62 xe Việt Nam, 88 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 150 xe, trong đó: 150xe có hàng (75 xe Việt Nam, 75 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 22/4/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 111 xe (giảm 12 xe so với ngày 21/4/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 111 xe (giảm 12 xe so với ngày 21/4/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 20 xe, giảm 04 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 91 xe, giảm 08 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 22/4/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 111 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 75.189 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 74 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 1503284