TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 20/3/2023

19/03/2023 22:42

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 20/3/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 250 xe, trong đó: 206 xe có hàng (77 xe Việt Nam, 129 xe Trung Quốc), 44 xe không hàng (35 xe Việt Nam, 09 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 245 xe, trong đó: 40 xe có hàng (32 xe Việt Nam, 08 xe Trung Quốc); 205 xe không hàng (82 xe Việt Nam, 123 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 181 xe, trong đó: 66 xe Trung Quốc có hàng, 115 xe không hàng (50 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 210 xe, trong đó: 150 xe có hàng (68 xe Việt Nam, 82 xe Trung Quốc), 60 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 18 xe, trong đó: 14 Trung Quốc có hàng, 04 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 18 xe, trong đó: 04 Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 121 xe, trong đó: 12 Trung Quốc có hàng, 109 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 121 xe, trong đó: 109 Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 20/3/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 130 xe (tăng 13 xe so với ngày 19/3/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 123 xe (tăng 08 xe so với ngày 19/3/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 12 xe, tăng 08 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 113 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 05 xe.

Tính đến 18h00 ngày 20/3/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 130 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 49.219 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 410 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 1627970