TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 22/3/2023

22/03/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 22/3/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 151 xe, trong đó: 122 xe có hàng (62 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc), 29 xe không hàng (18 xe Việt Nam, 11 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 161 xe, trong đó: 33 xe có hàng (23 xe Việt Nam, 10 xe Trung Quốc); 128 xe không hàng (54 xe Việt Nam, 74 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 127 xe, trong đó: 11 xe Trung Quốc có hàng, 116 xe không hàng (56 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 173 xe, trong đó: 132 xe có hàng (54 xe Việt Nam, 78 xe Trung Quốc), 41 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 33 xe, trong đó: 12 Trung Quốc có hàng,21 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 33 xe, trong đó: 21 Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 67 xe, trong đó: 06 Trung Quốc có hàng, 61 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 67 xe, trong đó: 61 Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 22/3/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 124 xe (giảm 06 xe so với ngày 21/3/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 121 xe (giảm 05 xe so với ngày 21/3/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 06 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 115 xe, giảm 05 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 03 xe.

Tính đến 18h00 ngày 22/3/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 124 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 51.055 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 177 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 1627989