TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 24/3/2023

24/03/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 24/3/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Nhập cảnh: 221 xe, trong đó: 186 xe có hàng (88 xe Việt Nam, 98 xe Trung Quốc), 35 xe không hàng (18 xe Việt Nam, 17 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 221 xe, trong đó: 44 xe có hàng (25 xe Việt Nam, 19 xe Trung Quốc); 177 xe không hàng (76 xe Việt Nam, 101 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: Nhập cảnh: 103 xe, trong đó: 03 xe Trung Quốc có hàng, 100 xe không hàng (47 xe Việt Nam, 53 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 140 xe, trong đó: 132 xe có hàng (78 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc), 08 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 37 xe, trong đó: 18 Trung Quốc có hàng, 19 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 37 xe, trong đó: 19 Trung Quốc có hàng, 18 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 65 xe, trong đó: 06 Trung Quốc có hàng, 59 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 65 xe, trong đó: 59 Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 24/3/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 126 xe (tăng 24 xe so với ngày 23/3/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 126 xe (tăng 27 xe so với ngày 23/3/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 06 xe, tăng 02 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 120 xe, tăng 25 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 24/3/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 126 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 52.703 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 86 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 194
Đã truy cập: 1628029