Sở Công Thương thông báo công khai báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022

19/04/2023 09:48

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính  v.v hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sở Công Thương công khai báo cáo quyết ngân sách nhà nước năm 2022

Chi tiết tại Quyết định số 832/QĐ-SCT ngày 03/4/2023 – Đính kèm.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 66
Đã truy cập: 1503296